paneel

opdrachtgever: Cirkelstad Zuid-Holland

Hoe meet je circulariteit binnen een project? Hoe borg je je ambities? En is het wel haalbaar? Het Nieuwe Normaal geeft antwoord op deze vragen. “De praktijk leert ons dat als je circulair bouwen (nog) niet kent, het complex en ingewikkeld kan lijken. Maar zodra partijen ermee aan de slag gaan, blijkt veel mogelijk. Met deze handreiking laten we zien dat circulair bouwen gewoon kan!”, aldus gedeputeerde Meindert Stolk van Provincie Zuid-Holland aan wie vrijdag 10 februari een bijzonder bord werd overhandigd. 

Voor Cirkelstad Zuid-Holland heeft waardewenders bv namelijk een mooi paneel gerealiseerd op bermgraskarton. Zo komt het lokale bermgras zelfs het Provinciehuis binnen! Het grijs wordt groener. De grasvezel is zichtbaar in het karton. Dat onderstreept de krachtige boodschap van de weg naar een circulaire bouweconomie. Kijk voor Het Nieuwe Normaal in vogelvlucht op:

Waardewenders verandert natuurlijke reststromen  in grondstof voor duurzame producten. Met deze nieuwe producten buigen we de lineaire economie om naar een circulaire economie.

Nieuws

Kom alles te weten over Waardewenders. Ontvang het laatste Waardewenders-nieuws, unieke kijkjes achter de schermen, achtergrondinformatie en meer!