circulair

Organische reststromen en gerecycled papier maken deel uit van de grondstof voor nieuw papier. Daardoor zijn er veel minder nieuwe grondstoffen nodig. De eindproducten zijn ook volledig recyclebaar.

van Nederlandse bodem

Met productie op Nederlandse bodem en lokale herkomst
van reststromen is de transportafstand beperkt en reduceren we CO2-uitstoot. 

lokale verbinding

De samenwerking met boerderij De Beukehof maakt het mogelijk om de reststromen duurzaam én lokaal te verwerken.

zonne-energie

De energie die nodig is bij de verwerking van de vezels komt van zonnepanelen op onze productielocatie.

Circulaire productie

Organische restromen krijgen nieuwe waarde

Waardewenders maakt producten met grondstoffen van Nederlandse organische reststromen. Zo krijgen reststromen nieuwe waarde en kun jij in je organisatie producten gebruiken waarvan je de herkomst kent.  Met productie op Nederlandse bodem is de transportafstand beperkt en reduceren we de CO2-uitstoot. We dragen zo bij aan duurzaamheid en een betere leefomgeving.

Een bijzonder voorbeeld is ons bermgras-papier, voorBIJ©. De bermgrasvezels in het papier komen uit ecologisch beheerde bermen. Dit betekent dat de bermen slechts twee tot drie keer per jaar gemaaid worden, waardoor kruiden de kans krijgen om te bloeien. Zo ontstaat een betere leefomgeving voor vlinders en bijen. Samen werken we aan meer biodiversiteit en een circulaire economie!

Organisch restmateriaal wordt verwerkt tot vezels voor papier en karton, waarvan we duurzame en recyclebare producten maken.

De voordelen van voorBIJ©

Circulair papier: een goed idee!

1  van Nederlandse bodem

Met vezels van en productie op Nederlandse bodem is er beperkt transport (gemiddeld 83 km in de productketen) en wordt CO2-uitstoot gereduceerd (Milieu-impact 41% minder kg CO2 equiv./kg.). Een Nederlandse grondstof komt weer tot bestemming in een Nederlands product. Inmiddels heeft 36.000 kilo vers bermgras zijn bestemming gevonden in 147.000 kilo papier van Waardewenders!

2  zichtbaar verschil

Er worden geen chemische processen toegepast om het papier te bleken en de bermgrasvezels zijn subtiel zichtbaar in het papier.

3  hergebruik

Door hergebruik van oud papier en andere natuurlijke vezels zijn minder bomen nodig voor het papier.

4  natuurlijk verantwoord

De grondstoffen voor het papier komen van organische reststromen. Deze reststromen worden niet meer vernietigd, maar krijgen een nieuwe bestemming.

5  opdikking

Een besparing op gewicht t.o.v. gestreken papier van 50%. Bij gelijke dikte van het product weegt het product op voorBIJ© de helft.

Een duurzaam product vraagt om een verantwoorde productie

grondstof uit ecologisch 
beheerde bermen

productie in Nederland

korte transportlijnen en waar dat kan groen transport

papier wordt niet gebleekt

FSC gecertificeerd

drukken met biologische inkten

reststromen scheiden voor hergebruik

groene stroom en ledverlichting

Productlabel A

duurzaamheidspaspoort

Ons papier met bloemrijk bermgras is uniek door de toekenning van productlabel A  - duurzaamheidspaspoort bij NL Greenlabel. Daar zijn we trots op!

Bij het streven naar vergroening en verduurzaming van de leefomgeving vormen de labels voor de leefomgeving de kern van de aanpak van NL Greenlabel. Middels een ver ontwikkelde beoordelingsmethodiek bieden de labels in één oogopslag inzicht in de duurzaamheidsscore van producten, planten en materialen. De labels van NL Greenlabel geven particulieren, bedrijven en overheden snel, transparant en onderbouwd concrete aanknopingspunten om duurzaamheidsambities te realiseren.

FSC-groepscertificaat 

Waardewenders heeft met het FSC-keurmerk, ook de erkenning dat helder is waar de grondstoffen vandaan komen voor het papier. Het FSC-keurmerk wordt namelijk toegekend aan papier waarbij grondstoffen gewonnen worden uit verantwoord bosbeheer. Dat wil zeggen: geen ontbossing, bescherming van oude en bedreigde bossen, eerlijke lonen en werkomgeving, behoud van biodiversiteit en gemeenschapsrechten. Waardewenders gaat zelfs nog een stap verder en gebruikt organische reststromen als grondstof voor nieuw papier. En nu staat het zwart op … nee, geen wit papier, maar op papier met een natuurlijk tintje waarvan de vezels nog subtiel zichtbaar zijn.

Waardewenders bv realiseert circulaire ketens die natuurlijke reststromen verwaarden tot grondstof van duurzame producten, met als doel om de lineaire economie om te buigen naar een circulaire economie.

Nieuws

Kom alles te weten over Waardewenders. Ontvang het laatste Waardewenders-nieuws, unieke kijkjes achter de schermen, achtergrondinformatie en meer!