biodiversiteit

Waarom ecologisch bermbeheer?

In het steeds intensiever gebruikte landschap vormen bermen een belangrijk leefgebied voor allerlei planten en insecten. Dit leefgebied staat onder druk. Karakteristieke, vaak streekgebonden bermplanten van voedselarme milieus verdwijnen in sneltreinvaart en insecten hebben het moeilijk.

Ecologisch bermbeheer betekent dat de bermen twee tot drie keer per jaar worden gemaaid, waardoor bloemen en kruiden de kans krijgen om te bloeien. Dit levert voedsel op voor insecten en kleine dieren. De berm wordt in delen gemaaid. Een deel van de begroeiing blijft staan, ook ter bescherming van het bermleven. Dicht langs de weg wordt wel regelmatig gemaaid voor verkeersveiligheid en voldoende zicht.

Waardewenders verandert natuurlijke reststromen  in grondstof voor duurzame producten. Met deze nieuwe producten buigen we de lineaire economie om naar een circulaire economie.

Nieuws

Kom alles te weten over Waardewenders. Ontvang het laatste Waardewenders-nieuws, unieke kijkjes achter de schermen, achtergrondinformatie en meer!