Fotograaf foto's op deze pagina: Monica Stuurop

Waardewenders en boerderij De Beukehof werken samen aan groene productie

Verbinding stad en land

LEADER is een subsidieprogramma voor plattelands-ontwikkeling dat speciaal bedoeld is voor kleinschalige projecten die van belang zijn voor de regio. LEADER Holland-Rijnland heeft het mede mogelijk gemaakt om een productielokatie op te zetten voor Waardewenders in een leegstaande stal op boerderij De Beukehof. Gemeente Alphen aan den Rijn, Provincie Zuid-Holland en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling hebben dit ondersteund met een bijdrage.

Waardewenders produceert nieuwe grondstoffen uit natuurlijke reststromen.
Eén van deze reststromen is bijvoorbeeld bermgras. Inmiddels is er al heel wat bermgraspapier in de omloop. Gemeenten, Groene Cirkel Bijenlandschap e.d. hebben onderhoud aan hun bermen. Nadat bijen, vlinders en insecten hebben kunnen profiteren van de bloemen en kruiden, wordt er gemaaid. Boerderij Beukehof zorgt ervoor dat de balen bermgras gereedgemaakt worden voor verwerking door waardewenders. Die vermaalt de voorbewerkte natuurlijke vezels tot nieuwe grondstof die geschikt is voor papier of andere nog te ontwikkelen producten. Naast bermgras zijn ook cacaodoppen of koffieresten geschikt om te verwerken.

De speerpunten van LEADER

Bottom up aanpak

Gebiedsontwikkeling op basis van lokale behoeften en kansen.

Gebiedsgerichte aanpak

Het gebied vormt de basis van de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS). Elk gebied stelt zelf een LOS op, uitgaande van de specifieke uitdagingen en kansen van dat gebied. 

Lokaal partnerschap

De Lokale Actie Groep (LAG) bestaat uit inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van lokale organisaties en overheden, die gezamenlijk verantwoordelijk is voor de uitvoering van de LOS. 

Itegrale en multisectorale aanpak

Bij de integrale aanpak gaat het om de sociale en economische ontwikkeling en eveneens de ecologische duur­zaamheid. Juist door het verbinden van thema’s en stakeholders uit verschillende sectoren ontstaan ideeën voor vernieuwende oplossingen.

Netwerken

Door het vormen van netwerken gebruikt LEADER het sociaal-maatschappelijk kapitaal. Zo wordt gezamenlijk bijgedragen aan oplossingen voor het gebied. 

Inovatie

LEADER ondersteunt vernieuwende oplossingen voor het gebied.

Samenwerken 

Door krachtenbundeling ontstaan spin-off effecten en impact. 

Waardewenders verandert natuurlijke reststromen  in grondstof voor duurzame producten. Met deze nieuwe producten buigen we de lineaire economie om naar een circulaire economie.

Nieuws

Kom alles te weten over Waardewenders. Ontvang het laatste Waardewenders-nieuws, unieke kijkjes achter de schermen, achtergrondinformatie en meer!