Waarde(ren) van reststromen
Nieuwe toepassingen voor reststromen

De aarde raakt uitgeput, nieuwe grondstoffen zijn schaars en organische reststromen worden gecomposteerd, waarbij onder andere de opgeslagen CO² weer vrijkomt. Door de reststromen te verwerken tot grondstoffen voor biobased producten, wil Waardewenders bijdragen aan duurzaamheid, een betere leefomgeving en een circulaire economie.

Bij waardewenders

minder afval, meer hergebruik

In samenwerking met verschillende organisaties en bedrijven wordt al papier gemaakt met onder andere bermgras, rozenafval en cacaodoppen, waarbij het hele proces van reststroom tot eindproduct transparant is.

Bijdrage van waardewenders

Waarde van reststromen

Waardewenders zoekt naar toepassingen van organische reststromen voor duurzame producten.

Circulaire economie

Waardewenders draagt bij aan het verwerken van reststromen tot nieuwe grondstoffen en houdt bij de productie rekening met hergebruik.

Samenwerken in de keten

Waardewenders werkt samen met verschillende (lokale) partijen voor het gebruik van organische reststromen in nieuwe circulaire producten.

Waardevol businessmodel

De natuurlijke reststroom krijgt waarde door functioneel hergebruik bij productie en concrete afzet van biobased producten.

Innovatie in uitvoering

Van reststroom naar eindproduct

Inventarisatie organische reststromen 

Voorbeeld: Inventarisatie reststromen bij gemeentelijk groenbeheer

Verwerking organische reststroom tot nieuwe grondstof

Voorbeeld: Gemaaid bermgras verwerken tot grondstof voor papier

Organische reststroom als grondstof inzetten voor nieuwe producten

Voorbeeld: Productie van papier met bermgrasvezels

Gebruiksklare producten ontwikkelen met toegevoegde waarde

Voorbeeld: drukwerk en verpakking realiseren op papier/karton met bermgrasvezels

Bevorderen van biodiversiteit 

Door de bermen in te zaaien met bloem- en kruidenrijke inheemse mengsels hebben wilde bijen en andere insecten meer voedsel en schuilplekken, wat belangrijk is voor het behoud van de natuur en biodiversiteit.

verklein je voetafdruk
vergroot je groene stap 

Een kleinere ecologische voetafdruk is voor iedereen haalbaar. Grote passen kunnen met kleine stapjes beginnen. 

Maak de cirkel rond

Zoek samen met Waardewenders naar mogelijkheden voor je bedrijf of organisatie. Geef organische reststromen nieuwe waarde of gebruik duurzame producten.

BIJvoorbeeld: Gebruik VoorBIJ©-papier voor alle interne en externe communicatie.

Waardewenders werkt samen met gemeenten, provincies, woningcorporaties, (semi)overheid, dierentuinen, pretparken, non-profit organisaties en bedrijfsleven.

Van bloemrijke berm tot graspapier

Zo begint het verhaal van waardewenders

Lokaal gemaakt, lokaal gebruikt. Hoewel de groensector het woord circulariteit de laatste jaren steeds vaker in de mond neemt, valt er op het gebied van natuurlijke reststromen nog veel te winnen. Zo wordt een groot deel van het maaisel van bloemrijke bermen gecomposteerd. 

Waardewenders maakt concreet dat het anders kan. Inmiddels is bermgraspapier ontwikkeld, waardoor het bermgras een mooie bestemming krijgt, terwijl de opgenomen CO2 bewaard blijft.

Wil je ook je organische reststroom gebruiken in een eigen product?

Waardewenders helpt bij het realiseren van duurzame doelen. Vul het contactformulier in voor meer informatie en/of vragen.

Waardewenders verandert natuurlijke reststromen  in grondstof voor duurzame producten. Met deze nieuwe producten buigen we de lineaire economie om naar een circulaire economie.

Nieuws

Kom alles te weten over Waardewenders. Ontvang het laatste Waardewenders-nieuws, unieke kijkjes achter de schermen, achtergrondinformatie en meer!