B(esch)ermkalender

B(esch)erm-kalender

Uit een alarmerend advies van de Bijenstichting blijkt dat de aantallen bestuivers, zoals wilde bijen en zweefvliegen, de afgelopen 30 jaar met 75 procent zijn afgenomen. Wilde bijen zijn verantwoordelijk voor de bestuiving van ruim 85 procent van de wilde planten en voor ruim 75 procent van onze voedselgewassen. Om biodiversiteit in stand te houden is beschermen noodzakelijk. In de Tweede Kamer is een motie daarover met een ruime meerderheid van stemmen aangenomen, waardoor de kans dat de wilde bij daadwerkelijk op de lijst van beschermde diersoorten geplaatst wordt, reëel is.

Onze mooie bermkalender met uitneembare ansichtkaarten is geprint op papier met bermgrasvezels uit ecologisch beheerde bermen. Het laat iets zien van die biodiversiteit in de diverse bermen door het jaar heen.

Wie belangstelling heeft kan de kalender voor € 20,- incl. btw en verzendkosten bij ons bestellen. Daarvan doneren we dit jaar € 5,- aan De Vlinderstichting om de biodiversiteit in de bermen te ondersteunen.

Waardewenders verandert natuurlijke reststromen  in grondstof voor duurzame producten. Met deze nieuwe producten buigen we de lineaire economie om naar een circulaire economie.

Nieuws

Kom alles te weten over Waardewenders. Ontvang het laatste Waardewenders-nieuws, unieke kijkjes achter de schermen, achtergrondinformatie en meer!