Grijs en Groen verbinden!

01-01-2022

"Stad en Land" werken samen in de vorm van de Gras-Groene Verbinding. In Alphen aan den Rijn wordt industriële productie verbonden met agrarisch ondernemerschap. Zo worden groene reststromen weer functioneel als grondstof voor producten.

In onze samenleving komen we veel "Grijs" tegen. Zoals de industriële productiviteit, onze huizen, bedrijfsterreinen, wegen, tal van constructiewerken en allerhande functioneel ontwikkelde producten. Zeker binnen de "bebouwde kom" zien we dit veel terug.

Daarnaast is er nadrukkelijk oog voor de (meer)waarde en het verantwoord beheer van "Groen". Voor percelen die groeien en bloeien, onze agrarische sector, natuurgebieden etc.. Gebieden, hoe klein ook, die in beweging zijn en blijven en ook van onmisbare waarde zijn voor mens en dier. Het is elke keer weer een verrassing en ontdekking hoe de biologische diversiteit vanuit de schepping van zaden, planten, dieren (van insect tot olifant) met elkaar samenhangt.

Er is steeds meer behoefte om het grijs te vergroenen. Dit gebeurt inmiddels breed in de openbare ruimte. Een proces in stappen, kleine stappen en grote stappen. Stevig in beweging. Het Groen is ons als voorbeeld. Het groeit, komt tot bloei en is altijd in "transitie".

Wouter Beukeboom van boerderij "de Beukehof" en Herrejan Veenema van waardewenders bv, hebben elkaar gevonden. In 2022 wordt volop ingezet op verwaarding van organische reststromen, zoals bijvoorbeeld bermgras. Bermgras wordt inmiddels toegepast in papier en met realisatie van producties op papier verbinden we de herkomst van de reststroom aan de bestemming voor (nieuw) gebruik. Hiervoor is aan waardewenders het NL Greenlabel A-duurzaamheidspaspoort toegekend.

Bredere toepassing van organische reststromen wordt in samenwerking met ketenpartners uitgerold en de bedoeling is dat er meer circulaire business- en verdienmodellen gaan ontstaan. De positieve en motiverende instelling van plaatselijke en provinciale overheden en aanverwante instanties zoals @LEADER Holland Rijnland, @Groene Cirkel Bijenlandschap, @Platform Groene Hart Werkt, @Vernieuwersnetwerk Provincie Zuid-Holland etc., draagt bij aan verbinding en zet in beweging.

Waardewenders verandert natuurlijke reststromen  in grondstof voor duurzame producten. Met deze nieuwe producten buigen we de lineaire economie om naar een circulaire economie.

Nieuws

Kom alles te weten over Waardewenders. Ontvang het laatste Waardewenders-nieuws, unieke kijkjes achter de schermen, achtergrondinformatie en meer!