Openingsfeest Waardewenders 2023

Vrijdag 1 september 2023 werd de productielocatie van Waardewenders op boerderij De Beukehof feestelijk geopend. Onder leiding van Ciska Harte vertelden Herrejan Veenema en Wouter Beukeboom hoe ze elkaar hebben leren kennen en over hun samenwerking. Van Marjon Verkleij kregen ze een LEADER-plaquette overhandigd als erkenning voor hun werk, waarna het 1.60 meter brede lint van voorBIJ©-papier werd doorgeknipt, het orkest the flight of the bumblebee begon te spelen en de opening een feit was. Verder waren er interessante presentaties over papier en biodiversiteit van verschillende samenwerkingspartners. Samen met zijn kleindochter gaf Joop Willemsen een demonstratie papierscheppen op ambachtelijke wijze en in de informatiestand van Groene Cirkel Bijenlandschap kon je alles te weten komen over wilde bijen en hun werk. Het was een geslaagde middag waar we met veel plezier op terugkijken!

presentaties

Waardewenders maakt papier met bergrasvezels. Maar dat doen we niet alleen! We werken samen met verschillende partners om het product tot een succes te maken. Ieder helpt met zijn eigen expertise en heeft zijn eigen stap in de keten. Een aantal partners gaf in een presentatie tijdens de opening aan, waarom de één niet zonder de ander kan.

438.1klein

René Kort

Schut Papier

Dat de toekomst van de maakindustrie ligt in het gebruik van bio-based materialen, urban thinking en een circulaire economie is de afgelopen jaren steeds duidelijker geworden. Wie deze denkwijze combineert met 400 jaar ervaring in papiermaken komt tot een verrassende conclusie: papier maken van lokaal beschikbare reststromen is heel logisch! Vroeger deed men namelijk niet anders. Directeur René Kort vertelde in zijn presentatie over circulariteit in de biobased economy en het gebruik van alternatieve vezels in papier.

Images0.persgroep

Jasper Helmantel

Cruydt-Hoeck

Cruydt-Hoeck heeft de droom meer biodiversiteit te creëren met bloemrijke vegetaties voor plant, dier en mens. Cruydt-Hoeck is een kwekerij en leverancier van inheemse wildeplantenzaden, inheemse planten en ecologisch passende bloemenweidemengsels. Met gedegen praktisch en ecologisch advies helpt Cruydt-Hoeck gemeenten, bedrijven, plannenmakers en particulieren met het creëren van succesvolle bloemenweides. Eigenaar Jasper Helmantel vertelde hoe hij zich inzet voor biodiversiteitsherstel met het kweken van inheemse wilde planten en bloemen.

Cato smal

Cato van Houten

De Vlinderstichting

Cato van Houten heeft grote affiniteit met de natuur en heeft er zodoende voor gekozen het onderwijs te verlaten om bij De Vlinderstichting haar kennis en energie in te zetten. Ze maakt deel uit van het Kleurkeur-team als cursusleider. Met haar enthousiasme voor kennisoverdracht draagt zij bij aan een goede voorbereiding op ecologisch bermbeheer volgens Kleurkeur. In haar presentatie liet ze onder andere in een animatie de forse achteruitgang van het aantal vlinders zien over de afgelopen decennia. Het illustreerde hoe belangrijk het is om samen te werken aan een betere leefomgeving, meer biodiversiteit en natuurbehoud.

1634496552588

Joop Willemsen

Pulp & papier technoloog

Samen met zijn kleindochter verzorgde Joop Willemsen de demonstratie papierscheppen. Joop Willemsen, eigenaar van EDnA training en consultancy, is erkend beoefenaar van het immaterieel erfgoed papierscheppen in Doesburg en beheerst de kunst van het ambachtelijk papier maken. Hij deelde zijn kennis over het maken van papier op traditionele wijze en heeft het ook al doorgegeven aan de volgende generatie.

Ars Musica

Onder leiding van Patrick van der Linden speelde het kamerorkest van Ars Musica na het doorknippen van het lint The Flight of the Bumblebee, een muzikale vertelling waarin een prins in een hommel verandert, zodat hij weg kan vliegen om zijn vader te bezoeken (die niet weet dat hij nog leeft). Ook de andere muziekstukken die werden gespeeld waren zorgvuldig uitgezocht en sluiten aan bij het verhaal van Waardewenders. Thema's als biodiversiteit, samenwerking en dingen op een nieuwe, eigen manier aanpakken stonden centraal in de muziekstukken. Ars Musica biedt een muzikaal podium voor musici, ontvouwt muzikale schatten voor het publiek en fungeert als kenniscentrum op het gebied van muziek in het algemeen.

0ww33

Groene Cirkel Bijenlandschap

Bij de informatiestand van Groene Cirkel Bijenlandschap stond Annette Piepers met informatie, foto’s, boeken, herkenningskaarten en een mooi bijenhotel. Groene Cirkel Bijenlandschap zorgt voor een bij-vriendelijke omgeving, in én met Zuid-Hollandse gemeenten, met bewoners, bedrijven en andere organisaties, door wilde bijen meer voedsel en nestgelegenheid te bieden, het landschap aantrekkelijker en kleurrijker te maken en door behoedzaam om te gaan met chemische middelen. Aan het eind van de middag werd het mooie grote bijenhotel geschonken aan Waardewenders.

Waardewenders verandert natuurlijke reststromen  in grondstof voor duurzame producten. Met deze nieuwe producten buigen we de lineaire economie om naar een circulaire economie.

Nieuws

Kom alles te weten over Waardewenders. Ontvang het laatste Waardewenders-nieuws, unieke kijkjes achter de schermen, achtergrondinformatie en meer!