Projecten

Voorbeelden van onze circulaire projecten

voorBIJ©

Papier met bermgras

VoorBIJ© is een papiersoort met gras van bloemrijke en biodiverse bermen in het bijenlandschap.

WasGras010

Papier met gras

WasGras010 is een samenwerkingsproject met de Gemeente Rotterdam en Den Boer Groenprojecten.

waardewenders bv regisseert circulaire ketens die natuurlijke reststromen verwaarden tot grondstof voor de productie van nieuwe producten. We bieden oplossingen om de lineaire economie te doorbreken.

Volg ons