grasVeezel©

GrasVeezel© is papier gemaakt met vezels van maaisel uit ecelogisch beheerde bermen. Door bermgras te gebruiken als grondstof voor het papier, wordt de reststroom gereduceerd en komt de opgeslagen CO2 in het maaisel niet vrij. Het maaisel wordt in eigen beheer gedroogd en gemalen, voordat het verder verwerkt wordt. Omdat het maaisel niet blijft liggen in de bermen, blijft de bodem schraal en biedt het kansen voor meer verschillende bloemen, kruiden en grassen. Het biedt voeding en bescherming voor allerlei dieren. De insecten staan op het menu van vogels, vleermuizen en kleine zoogdieren. Bovendien houden kruidenrijke bodems door de complexere wortelstructuren het water beter vast en blijft de ondergrond steviger. En als de bloemen en kruiden uitgebloeid zijn, dan wordt het gemaaid, afgevoerd, gedroogd, gemalen en gebruikt als grondstof voor nieuw papier.

GrasVeezel© is verkrijgbaar in 80 gram/m2, 90 gram/m2, 140 gram/m2, 250 gram/m2, 300 gram/m2, 450 gram/m2

Productlabel A

duurzaamheidspaspoort

Ons papier met bloemrijk bermgras is uniek door de toekenning van productlabel A  - duurzaamheidspaspoort bij NL Greenlabel. Daar zijn we trots op!

Bij het streven naar vergroening en verduurzaming van de leefomgeving vormen de labels voor de leefomgeving de kern van de aanpak van NL Greenlabel. Middels een ver ontwikkelde beoordelingsmethodiek bieden de labels in één oogopslag inzicht in de duurzaamheidsscore van producten, planten en materialen. De labels van NL Greenlabel geven particulieren, bedrijven en overheden snel, transparant en onderbouwd concrete aanknopingspunten om duurzaamheidsambities te realiseren.

Zo maken we grasVeezel©

van bermgras tot papier

stap 1  bloeien

Het hele lente- en zomerseizoen kunnen de planten lekker bloeien en kunnen insecten genieten van een voedselrijke berm.

stap 2  maaien

Het bermgras wordt in het voor- en najaar gemaaid.

stap 3  vervezelen

Het bermgras heeft na een aantal stappen de juiste grootte.

stap 4  pulp

De bermgrasvezels worden aan de papierpulp toegevoegd.

stap 5  papierproductie

De papierpulp wordt op de grote zeef van de papiermachine gespoten.

stap 6  papier op rol

Na controle komt het papier op een grote rol van de papiermachine.

biodiversiteit

Waarom ecologisch bermbeheer?

In het steeds intensiever gebruikte landschap vormen bermen een belangrijk leefgebied voor allerlei planten en insecten. Maar dit leefgebied staat onder druk. Karakteristieke, vaak streekgebonden bermplanten van voedselarme milieus verdwijnen in sneltreinvaart en insecten hebben het moeilijk.

De bermgrasvezels als grondstof voor papier komen uit ecologisch beheerde bermen. Dit betekent dat de bermen niet wekelijks gemaaid worden, maar kruiden de kans krijgen om te bloeien. Insecten en kleine dieren in de berm kunnen hierdoor overleven. Ook wordt niet de héle berm in één keer gemaaid, maar blijft een deel van de begroeiing staan. Zo ontstaat een betere leefomgeving voor vlinders en bijen.

Het maaien van de bermen blijft wel nodig voor verkeersveiligheid en goed zicht. Dicht langs de weg wordt regelmatiger gemaaid. Verder van de weg af, wordt minder frequent gemaaid, waardoor daar de begroeiing hoger staat en de berm een thuis kan blijven voor de insecten. Zo komen de insecten ook niet te dicht bij het verkeer en blijft het veilig voor mens en dier.

Jouw productie op Veezel©

Wanneer je met de organisatie naar een duurzame toekomst toe wilt, dan wil je het liefste ook duurzaam communiceren. Op een papier waarvan je de herkomst kent en waarvan je weet dat het goed zit. Wil je jouw productie graag uitgevoerd zien op Veezel©? Neem dan contact met ons op. 

waardewenders bv
Magazijnweg 8
2404 CE Alphen aan den Rijn

Telefoon 0172 - 420 565
E-mail advies@waardewenders.nl

Stel een vraag

Waardewenders bv realiseert circulaire ketens die natuurlijke reststromen verwaarden tot grondstof van duurzame producten, met als doel om de lineaire economie om te buigen naar een circulaire economie.

Nieuws

Kom alles te weten over Waardewenders. Ontvang het laatste Waardewenders-nieuws, unieke kijkjes achter de schermen, achtergrondinformatie en meer!