Waardewenders kent de waarde van organische reststromen

Waardewenders gebruikt organische reststromen als grondstoffen voor biobased producten en draagt bij aan de ontwikkeling van een circulaire economie. Dat kán in elke organisatie en geldt voor allerlei producten en/of verpakkingen. Maar het gebeurt nog veel te weinig. Maak ook de omslag van lineaire producten naar biobased producten! Begin een circulaire economie in de organisatie door de organische reststromen te gebruiken als grondstoffen voor eigen producten.

Bijdrage van waardewenders

Waarde van reststromen

Waardewenders zoekt naar toepassingen van organische reststromen voor duurzame producten.

Circulaire economie

Waardewenders draagt bij aan het verwerken van reststromen tot nieuwe grondstoffen en houdt bij de productie rekening met hergebruik.

Samenwerken in de keten

Waardewenders werkt samen met verschillende (lokale) partijen voor het gebruik van organische reststromen in nieuwe circulaire producten.

Waardevol businessmodel

De natuurlijke reststroom krijgt waarde door functioneel hergebruik bij productie en concrete afzet van biobased producten.

Innovatie in uitvoering

Van reststroom naar eindproduct

Inventarisatie organische reststromen 

Voorbeeld: Inventarisatie reststromen bij gemeentelijk groenbeheer

Verwerking organische reststroom tot nieuwe grondstof

Voorbeeld: Gemaaid bermgras verwerken tot grondstof voor papier

Organische reststroom als grondstof inzetten voor nieuwe producten

Voorbeeld: Productie van papier met bermgrasvezels

Gebruiksklare producten ontwikkelen met toegevoegde waarde

Voorbeeld: drukwerk en verpakking realiseren op papier/karton met bermgrasvezels

Bevorderen van biodiversiteit 

Door de bermen in te zaaien met bloem- en kruidenrijke inheemse mengsels hebben wilde bijen en andere insecten meer voedsel en schuilplekken, wat belangrijk is voor het behoud van de natuur en biodiversiteit.

Contact

Beantwoord je de vraag: ‘Wil ik bijdragen aan een circulaire economie?’ met ‘ja’? Heb je eigen organische reststromen en een afzetmarkt voor een product, maar het hoe is nog onbeantwoord? Informeer bij Waardewenders naar mogelijkheden voor de eigen reststromen en toepassingen.

Stel hiernaast je vraag en maak van waardevolle ideeën concrete producten.

Stel een vraag

Waardewenders verandert natuurlijke reststromen  in grondstof voor duurzame producten. Met deze nieuwe producten buigen we de lineaire economie om naar een circulaire economie.

Nieuws

Kom alles te weten over Waardewenders. Ontvang het laatste Waardewenders-nieuws, unieke kijkjes achter de schermen, achtergrondinformatie en meer!