Kan ik zelf een biobased product maken?

In iedere organisatie zijn er reststromen. Deze worden doorgaans afgevoerd en vernietigd. Zonde! Want ook een reststof is een kostbaar iets. Hoe mooi is het om van je reststroom weer een nieuw product te kunnen maken? Waardewenders helpt organisaties om van hun organische reststromen nieuwe biobased producten te maken. Samen kijken we naar de wensen, naar wat er nodig is en koppelen we de juiste ketenpartners aan elkaar. Zo zetten we een solide keten op. Wie weet, dienen de restproducten van gras, koffie, bloemen, cacao etc. straks als grondstof voor een eigen product! 

BIJdrage van waardewenders

Van reststroom naar eindproduct

Waardewenders onderzoekt de waarde van de grondstoffen tijdens het productieproces en zet een circulaire keten op. Dat is méér dan duurzaam. Door de productie met organische reststromen anders te organiseren, realiseert waardewenders verdienmodellen. Dat vraagt een andere manier van kijken, maar het biedt nieuwe en verantwoorde mogelijkheden.

Regisseur van circulaire ketens

Waardewenders geeft advies en deelt kennis over de mogelijkheden van organische reststromen voor organisaties die ook de noodzaak inzien van hergebruik. Waardewenders maakt de keten van herkomst grondstof tot bestemming eindproduct transparant.

Samenwerken in de keten

Waardewenders werkt samen met verschillende (lokale) partijen, omdat we op zoek moeten naar andere systemen en technologie. Circulariteit moet je in de keten vinden en in je keten zoeken waar het waarde krijgt. Een belangrijke waarde is bijvoorbeeld het bevorderen van biodiversiteit.

Hoe we het doen

stappenplan

Inventarisatie reststroom

Voorbeeld: Inventarisatie afvalstromen bij gemeentelijk groenbeheer

Verwerking reststroom tot secundaire grondstof

Voorbeeld: Gemaaid bermgras verwerken tot grondstof voor papier

Secundaire grondstof inzetten voor productie nieuwe grondstof

Voorbeeld: Productie van papier met bermgrasvezels

Nieuwe grondstof gebruiken voor productie van eindproducten

Voorbeeld: Productie van bedrukte verpakking op papier met bermgrasvezels

Contact

Benieuwd naar wat de mogelijkheden zijn van jouw eigen reststromen? Met elkaar onderzoeken we welke biobased producten we kunnen maken en hoe we de businesscase opzetten. Ieder concreet product begint bij dromen en ideeën. We komen graag in contact. Stel hiernaast gerust je vraag en wie weet zijn ideeën beter concreet te maken dan van te voren gedacht!

Stel een vraag

waardewenders bv regisseert circulaire ketens die natuurlijke reststromen verwaarden tot grondstof voor de productie van nieuwe producten. We bieden oplossingen om de lineaire economie te doorbreken.

Volg ons