Nieuwe bestemming voor organische reststromen

Van reststroom naar product

Grondstoffen raken op en er moeten nieuwe oplossingen komen voor bestaande problemen. Zo wordt bermgrasmaaisel al gebruikt als grondstof voor papier. Maar door eerst dezelfde bermen in te zaaien met bloem- en kruidenrijke inheemse mengsels hebben wilde bijen en andere insecten meer voedsel en schuilplekken, wat goed is voor het behoud van de natuur en biodiversiteit.

BIJ waardewenders

minder afval, meer biodiversiteit

Maak niet alleen het verschil, laten we samenwerken. Zet een circulaire keten op en maak gebruik van de expertise van waardewenders. Met aandacht voor biodiversiteit maakt waardewenders van de groene reststromen – in plaats van het gelijk weg te gooien of te composteren – grondstoffen voor nieuwe producten.

BIJdrage van waardewenders

Van reststroom naar eindproduct

Waardewenders onderzoekt de waarde van de grondstoffen tijdens het productieproces en zet een circulaire keten op. Dat is méér dan duurzaam. Door de productie met organische reststromen anders te organiseren, realiseert waardewenders verdienmodellen. Dat vraagt een andere manier van kijken, maar het biedt nieuwe en verantwoorde mogelijkheden.

Regisseur van circulaire ketens

Waardewenders geeft advies en deelt kennis over de mogelijkheden van organische reststromen voor organisaties die ook de noodzaak inzien van hergebruik. Waardewenders maakt de keten van herkomst grondstof tot bestemming eindproduct transparant.

Samenwerken in de keten

Waardewenders werkt samen met verschillende (lokale) partijen, omdat we op zoek moeten naar andere systemen en technologie. Circulariteit moet je in de keten vinden en in je keten zoeken waar het waarde krijgt. Een belangrijke waarde is bijvoorbeeld het bevorderen van biodiversiteit.

Innovatie in uitvoering

Van reststroom naar eindproduct

Inventarisatie organische reststromen 

BIJvoorbeeld: Inventarisatie reststromen bij gemeentelijk groenbeheer

Verwerking organische reststroom tot nieuwe grondstof

BIJvoorbeeld: Gemaaid bermgras verwerken tot grondstof voor papier

Organische reststroom als grondstof inzetten voor nieuwe producten

BIJvoorbeeld: Productie van papier met bermgrasvezels

Gebruiksklare producten ontwikkelen met toegevoegde waarde

BIJvoorbeeld: drukwerk en verpakking realiseren op papier/karton met bermgrasvezels

verklein je footprint
vergroot je groene stap 

Een kleinere ecologische voetafdruk is voor iedereen haalbaar. Grote passen kunnen met kleine stapjes beginnen. Ontdek de mogelijkheden waarmee jij concreet aan de slag kunt.

Mogelijkheden voor elke organisatie

Ga samen met waardewenders op zoek naar de mogelijkheden voor je bedrijf of organisatie en
draag bij aan de circulaire economie.

Wij werken o.a. voor gemeenten, provincies, woningcorporaties, (semi)overheid, dierentuinen, pretparken, non-profit organisaties en bedrijfsleven.

Van bloemrijke berm tot graspapier

Zo begint het verhaal van waardewenders

Lokaal gemaakt, lokaal gebruikt. Hoewel de groensector het woord circulariteit de laatste jaren steeds vaker in de mond neemt, valt er op het gebied van natuurlijke reststromen nog veel te winnen. Zo wordt een groot deel van het maaisel van bloemrijke bermen gecomposteerd. 

Waardewenders maakt concreet dat het anders kan. Inmiddels is bermgraspapier ontwikkeld, waardoor het bermgras een mooie bestemming krijgt, terwijl de opgenomen CO2 bewaard blijft.

Wil je ook je organische reststroom gebruiken in een eigen product?

Waardewenders helpt je om je duurzame doelen te realiseren! Neem hieronder contact met ons op voor meer informatie en vragen.

waardewenders bv regisseert circulaire ketens die natuurlijke reststromen verwaarden tot grondstof voor de productie van nieuwe producten. We bieden oplossingen om de lineaire economie te doorbreken.

Volg ons