Ww header 2023 2
Duurzaam papier van Waardewenders
maakt zichtbaar verschil

Vezels van bermgras uit ecologisch beheerde bermen verwerken we in papier en karton. Zo maken we duurzaam verantwoord ondernemen concreet. Met voorBIJ©-papier voor print- en drukwerk zet jij ook een nieuwe stap op weg naar een circulaire economie.

Waardewenders

geeft wending aan reststromen 

Waardewenders maakt producten met grondstoffen van Nederlandse organische reststromen. Reststromen krijgen nieuwe waarde en jij kunt in je organisatie producten gebruiken waarvan de herkomst bekend is.  Met productie op Nederlandse bodem is de transportafstand beperkt en reduceren we de CO2-uitstoot. We dragen zo bij aan duurzaamheid en een betere leefomgeving.

Een mooi voorbeeld is ons bermgraspapier. De bermgrasvezels in het papier komen uit ecologisch beheerde bermen. Dit betekent dat de bermen maximaal twee keer per jaar gemaaid worden, waardoor kruiden de kans krijgen om te bloeien en het een betere leefomgeving biedt voor vlinders en bijen. Samen werken we aan meer biodiversiteit en een circulaire economie!

Organisch restmateriaal wordt verwerkt tot vezels voor papier en karton, waarvan we duurzame en recyclebare producten maken.

circulair

Organische reststromen en gerecycled papier maken deel uit van de grondstof voor nieuw papier. Daardoor zijn er veel minder nieuwe grondstoffen nodig. De eindproducten zijn ook volledig recyclebaar.

van Nederlandse bodem

Met productie op Nederlandse bodem en lokale herkomst
van reststromen is de transportafstand beperkt en reduceren we CO2-uitstoot. 

lokale verbinding

De samenwerking met boerderij De Beukehof maakt het mogelijk om de reststromen duurzaam én lokaal te verwerken.

zonne-energie

De energie die nodig is bij de verwerking van de vezels komt van zonnepanelen op onze productielocatie.

Het papier met het spikkeltje

Het papier dat Waardewenders levert, heeft een eigen karakter. Het heeft een mooie natuurlijke tint met de vezeltjes nog licht zichtbaar. Ons bermgraspapier is voorzien van een NL Greenlabel A-duurzaamheidspaspoort. Het papier is prettig in gebruik en een zeer geschikte drager voor communicatie. 

Drukwerk

VoorBIJ©, onze papierlijn, is geschikt voor interne en externe communicatie. Denk aan kalenders, fullcolour boeken, brochures, catalogi, flyers, uitnodigingen, kaarten, visitekaartjes, verpakkingen met diverse stansmogelijkheden. Informeer bij ons naar de mogelijkheden voor jouw drukwerkproductie.

Verbinding stad en land

LEADER: 'De Gras-Groene Verbinding'

Op boerderij De Beukehof is een leegstaande stal ingericht als productielocatie van Waardewenders. De reststromen, zoals bermgras en cacaodoppen, worden hier aangeleverd en verwerkt tot vezels voor papier. Ook is er ruimte voor onderzoek en ontwikkeling van producten. De benodigde energie komt van de zonnepanelen op het dak van de stal. Dit LEADER-project ondersteunt circulair ondernemerschap en lokale samenwerking in het Groene Hart tussen Herrejan Veenema van Waardewenders en agrariër Wouter Beukeboom.

Waardewenders verandert natuurlijke reststromen  in grondstof voor duurzame producten. Met deze nieuwe producten buigen we de lineaire economie om naar een circulaire economie.

Nieuws

Kom alles te weten over Waardewenders. Ontvang het laatste Waardewenders-nieuws, unieke kijkjes achter de schermen, achtergrondinformatie en meer!